Nuttelex Menang Lagi

Nuttelex telah mengeluarkan Anugerah Canstar bagi Pelanggan Paling Puas 2018. Digambarkan di sini ialah Pengerusi Nuttelex Ian McNally menerima anugerah dari Canstar Blue Commercial Manager Manager Adrian Taylor. Ini adalah anugerah Canstar kedua kami, yang sebelum ini juga memenangi penyebaran rasa terbaik. Untuk maklumat lebih lanjut lawati https://www.canstarblue.com.au/food-drink/fridge/margarine/

#MakeMineWithNuttelex